Przedszkole Publiczne nr 65

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku przedszkolnym 2022/2023

 

Przewodniczący - Karolina Wierzbowska

Zastępca - Joanna Szynkowska

Skarbnik - Adrianna Michalak

Sekretarz - Paulina Śliwińska