Przedszkole Publiczne nr 65

Grupa I MARYNARZE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

GRUPA I MARYNARZE

 

 

Tematy:

 

  1. Jakie są moje obowiązki?

  2. Co powinienem wiedzieć o Polsce?

  3. Jaki jest mój kraj?

  4. Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?


 

Dziecko:

– słucha opowiadania

– słucha wiersza

– odpowiada na pytania

– wie, co to znaczy rodzina

– wie, jak nazywają się członkowie rodziny

– wie, co to są obowiązki i dlaczego należy się z nich wywiązywać

– wymienia czynności, które wchodzą w zakres obowiązków

– wie, jakie prawa i obowiązki mają dzieci

– wskazuje odpowiednie przedmioty, obrazki, kojarzące się z danym obowiązkiem

– utrwala obowiązujące zasady w przedszkolu

– rozwija mowę

– kształtuje poczucie rytmu

– tańczy w kole, w parze, swobodnie

– doskonali sprawność manualną

– wskazuje przedmiot w podanym kolorze

– wie jak się nazywa kraj, w którym mieszka

– zna symbole narodowe, jakie ma Rzeczpospolita Polska

– wie, jak wygląda flaga Polski

– wie, w jakim celu wywiesza się flagę

– rozpoznaje godło Polski

– słucha hymnu narodowego

– liczy do 3

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– poznaje wybrane legendy

– wie, jak wygląda Słońce, Księżyc i gwiazdozbiór Wielka Niedźwiedzica

– wie, jak nazywa się planeta, na której mieszkamy