Przedszkole Publiczne nr 65

Grupa II RYBKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

MIESIĄC LISTOPAD

 

Ścieżka edukacyjna:

 

 

 • Moja Rodzina

 

 • Mój dom

 

 • Moje prawa i obowiązki

 

 • Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 

 

   Dziecko

 

 • Poznaje  instrument perkusyjny- kołatka

 

 • wzmocnia więzi uczuciowe z rodziną

 

 • kształtuje pojęcia para

 

 • rozwija świadomoś własnego ciała

 

 • rozwija umiejętność wypowiadania się na dany temat  

 

 • posługuje się liczebnikami porządkowymi

 

 • rozwija  umiejętności wokalne

 

 • rozwija spostrzeganie wzrokowe

 

 • poznaje wybrane urządzenia elektryczne dostępne w domu

 

 • rozwija słownictwo czynne  ( o słowa związane z rodziną)

 

 • Wymienia symbole narodowe

 

 • Zna barwy Polski i ich kolejność

 

 • Wie, że Polska to kraj, w którym mieszka,

 

 • Śpiewa Hymn Narodowy

 

 • ma świadomość posiadania praw i obowiązków

 

 • rozwija  koncentrację uwagi

 

 • określa położenia przedmiotów w przestrzeni

 

 • rozszerza doświadczenia sensoryczne

 

 • dba o własne zdrowie

 

 • rozwija umiejętność liczenia i klasyfikowania

 

 • rozwija  zdolności manualne

 

 • ·rozwija  mowę