Przedszkole Publiczne nr 65

Grupa III DELFINKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE PAŹDZIERNIK

DZIECI 4-LETNIE GRUPA III „DELFINKI

 

KRĘGI TEMATYCZNE:

 1. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ OGRÓD I SAD
 2. IDZIE JESIEŃ…DO ZWIERZĄT
 3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?
 4. IDZIE JESIEŃ…Z DESZCZEM

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa czynnego; rozwijanie pamięci;
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu; rozwijanie koncentracji uwagi
 • poznawanie różnych owoców i warzyw; zachęcanie do próbowania
 • uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw;
 • rozwijanie zmysłu węchu, dotyku;
 • poznawanie zwierząt leśnych i ich zwyczajów i sposobów przygotowania do zimy
 • zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów: wełna, drewno, mąka, mleko
 • celebracja Dnia Dziewczynki
 • poznawanie roli wody i drzew w życiu człowieka; kształtowanie postaw proekologicznych;
 • rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;
 • kształtowanie świadomości bezpiecznej zabawy w sali i na placu zabaw;
 • zachęcanie do udziału w zabawach muzycznych i integracyjnych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność, wielkość, kolor, rodzaj
 • rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie liczebników głównych i porządkowych
 • utrwalenie pojęć: tyle samo; duży/mały
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • wdrażanie do samodzielności; odnoszenie talerzy po posiłku, nalewanie wody do kubeczka, sprzątanie po pracach plastycznych, zabawie