Przedszkole Publiczne nr 65

Grupa V ŻEGLARZE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA M-C LISTOPAD

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD

Grupa V  „ ŻEGLARZE”

TEMATY KOMPLEKSOWE:

      1. A deszcz pada i pada

      2.  Co powinieniem  wiedzieć  o Polsce

 1. Zdrowie naszym skarbem
 2. Co ułatwia pracę w domu

 

CELE OGÓLNE:

 • Rozwijanie poczucia przynależności do narodu
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych

 

CELE OPERACYJNE: ( dziecko)

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu
 • Zna wielką i małą literę drukowaną i pisaną I, i, T,t
 • Zna liczbę 4, 5, 6
 • Wie na czym polega obieg wody w przyrodzie
 • Zna wybrane zjawiska atmosferyczne
 • Wie czym jest niepodległość
 • Śpiewa hymn,
 • Zna symbole narodowe
 • wskazuje na mapie Polski góry i morze
 • Zna podstawowy krok poloneza, umie go zatańczyć
 • Zna wybrane potrawy regionalne
 • Wie jak wyglądają stroje ludowe
 • Zna wybrane osiągnięcia wielkich Polaków
 • Umie tworzyć kod matematyczny
 • potrafi  określić swój nastrój
 • Wie, że ruch to zdrowie, chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • Zna zasady zdrowego odżywiania,
 • Wie jakie produty z piramidy żywienia są najważniejsze w naszej diecie
 • Wie jak wygląda przychodnia, jak należy dbać o czystość i higienę by być zdrowym
 • Wymienia domowe urządzenia elektryczne
 • Wie jak wyglądały urządzenia dawniej a jak współcześnie
 • Wie jak należy bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych pod kontrolą rodziców.

 

 

PIOSENKA: „ Patriota mały”

Dziecko to taki patriota mały
Na co dzień, a nie od święta
Polską znam flagę i polskie godło
Hymn ojczysty pamiętam.

Bo moje miasto, bo moja wioska
To Polska, to Polska, to Polska!
A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce
Więc czekam na geografię
Uczę się pilnie polskiej historii
Najlepiej jak potrafię.

Bo moje miasto, bo moja wioska
To Polska, to Polska, to Polska!
A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Dziecko to taki patriota mały
W myślach i czynach przejrzysty.
Brzydkich wyrazów ja nie używam
Dbam o język ojczysty.

 

 

 

Wiersz: „Polska” Anna Bayer

„ Polska to miasto,

moje przedszkole,

parki, ulice i dzieci w szkole.

Polska to wieś pachnąca chlebem,

białe obłoki płynące niebem.

To także pola, lasy i łąki,

stokrotki, maki, śpiewne skowronki.

 I jeszcze dodam tata i mama,

Polska to moja ojczyzna kochana.”