Przedszkole Publiczne nr 65

Harmonogram dnia

Znalezione obrazy dla zapytania plan dnia
6.30-8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

8.15-8.30 Czynności poranne, zabawy ruchowe

8.30-8.50 Czynności samoobsługowe, śniadanie

8.50-9.00 Przygotowywanie sali do zajęć

9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe

10.00-10.15- Drugie śniadanie ,czynności samoobsługowe

10.15-11.25-Spacery, zabawy na przedszkolnym placu zabaw

11.25-12.00-Czynności samoobsługowe, obiad

12.00-13.00- Relaksacja poobiednia/ Zabawy swobodne w grupie rówieśniczej

13.00-13.30- Zajęcia dydaktyczne

13.30-14.00- Czynności samoobsługowe, zupa

14.10-14.30- Zabawy ruchowe

14.30-16.30- Zabawy swobodne dzieci, zajęcia dodatkowe, zajęcia wyrównawcze, rozwijanie uzdolnień, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci.