Przedszkole Publiczne nr 65

O przedszkolu

Przedszkole Publiczne Nr 65 "Zatoczka'' działa od 1974 roku. Mieści się w budynku wolno stojącym, z daleka od ulic - w pobliżu parku im. Żeromskiego. Dysponuje dużym, bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. Przedszkole jest placówką pięciooddziałową do której uczęszcza około 150 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat.Od roku 2000 do 2009 czynnie realizowaliśmy Program Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży. Wizja naszej placówki - Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi o wysokiej kulturze, szerokich zainteresowaniach, otwartych na świat. Będą potrafili kształtować nową europejską rzeczywistość, lecz nie zatracą swojej tożsamości narodowej, a lata swojego dzieciństwa będą kojarzyć z morskim charakterem Szczecina.

Do osiągnięć placówki należy organizowanie stałych międzyprzedszkolnych uroczystości o tematyce morskiej:

* Chrzest morski

* Pasowanie na marynarza i żeglarza

* Konkurs plastyczny o tematyce morskiej

* Przegląd piosenki morskiej -  "Szanty''

* Quiz wiedzy o Szczecinie

* uczestniczymy bezpośrednio w różnych uroczystościach związanych z tematyką morską (Dni Morza, otwarcie sezonu żeglarskiego)

* na stałe współpracujemy z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Akademią Morską, Pomaturalnym Studium Medycznym, Szkolą Podstawową Nr 11, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1, Muzeum Narodowym

* bierzemy udział w licznych konkursach proponowanych przez inne szczecińskie placówki przedszkolne


W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia i działania. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Dzieci uczęszczają do pięciu grup, a nazwy grup są związane z tematyką morską.