Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 65
Strona głowna  /  Grupa III Delfinki
Grupa III Delfinki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC: CZERWIEC

GRUPA: DELFINY

 

Tematy:

 • Niby tacy sami, a jednak inni

 • Wakacyjne podróże

 • Pożegnania nadszedł czas

 

Cele:

 • poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją,

 • utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka,

 • wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur,

 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych,

 • poznawanie innych kultur,

 • kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości,

 • szanowanie odmienności innych dzieci,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

 • ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie,

 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,

 • utrwalanie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych oraz umiejętności grania na nich,

 • rozwijanie umiejętności muzykowania pod kierunkiem dyrygenta,

 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,

 • rozwijanie kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,

 • rozwijanie wyobraźni twórczej,

 • mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary,

 • utrwalanie strony prawej i lewej,

 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,

 • rozwijanie sprawności manualnej oraz pomysłowości,

 • wyrażanie w pracach plastycznych własnych spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami,

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego,

 • poznawanie historii powstawania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania,

 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,

 • poznawanie miejsc letniego wypoczynku z wykorzystanie mapy Polski,

 • poznawanie charakterystycznych cech lata,

 • poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem,

 • wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce,

 • wzbogacanie zasobu słownictwa,

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,

 • zwrócenie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letniego wypoczynku,

 • pobudzanie wrażliwości zmysłów,

 • rozwijanie orientacji przestrzennej,

 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,

 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,

 • poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku,

 • nabywanie odwagi w prezentowaniu innym swoich umiejętności


Ostatnia aktualizacja: 2021-06-10