Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 65
Strona głowna  /  Grupa IV Meduzy
Grupa IV Meduzy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Miesiąc: LUTY

DZIECI 4/5- LETNIE GRUPA IV „MEDUZY”

KRĘGI TEMATYCZNE:

 1. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI
 2. MUZYKA WOKÓŁ NAS
 3. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
 4. PROJEKT PIENIĄDZE

 

CELE OGÓLNE:

 • wzbudzanie zainteresowania książką
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru, filharmonii, Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika,
 • poznanie właściwego sposobu zachowania się w teatrze, na koncercie, w banku
 • dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich
 • aktywizowanie emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych, gry na instrumentach
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie poczucia sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwanie radości z wykonanej pracy
 • utrwalenie nazw liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie
 • dostarczenie wiadomości na temat Układu Słonecznego i ciekawostek nt. kosmosu
 • wzbogacenie wiedzy nt. pieniędzy, kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania nimi
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany: kupno-sprzedaż
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

 

 

CELE OPERACYJNE Dziecko:

 • uważnie słucha opowiadania/wiersza/piosenki i wypowiada się na jego/jej temat
 • wyjaśnia znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia, filharmonia, koncert, instrumenty, kompozytor, wypowiada się na temat Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika
 • wymienia i stara się stosować zasady obowiązujące podczas oglądania przedstawienia, słuchania koncertu, pobytu w banku
 • dokonuje oceny postępowania głównego bohatera, uzasadnia swoje zdanie
 • odgrywa scenki dramowe, wykorzystując dostępne środki wyrazu: mimikę, gest, modulację głosu, gra na poznanych instrumentach perkusyjnych
 • wykorzystuje znajomość kierunków i określeń położenia przedmiotów w przestrzeni do wspólnych gier i zabaw
 • układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością wydarzeń
 • rozwiązuje zagadki, podaje prawidłowe odpowiedzi
 • wykonuje kukiełkę do teatrzyku, instrument muzyczny, skarbonkę i inne prace plastyczne
 • przelicza i wymienia nazwy liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie
 • poznaje wybrane obiekty (gwiazda, planety) wchodzące w skład Układu Słonecznego, próbuje wymieniać ich nazwy,
 • wypowiada się na temat polskich pieniędzy, rozumie potrzebę oszczędzania
 • liczy na konkretach, przelicza, stosuje reguły transakcji wymiennej kupno-sprzedaż w sytuacjach zabawowych
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01