Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 65
Strona głowna  /  Grupa IV Meduzy
Grupa IV Meduzy

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Miesiąc: MAJ

DZIECI 4/5- LETNIE GRUPA IV „MEDUZY”

KRĘGI TEMATYCZNE:

 1. MOJA OJCZYZNA
 2. ŁĄKA W MAJU
 3. ŚWIĘTO RODZICÓW
 4. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

 

CELE OGÓLNE:

 • utrwalanie znajomości symbolów narodowych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych;
 • wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowych
 • stwarzanie okazji sprzyjających zdobywania wiedzy o świecie
 • poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską
 • zapoznanie z pojęciem Unia Europejska i jej symbolami
 • wykorzystanie różnych technik plastycznych
 • wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną
 • rozpoznawanie i nazywanie roślin, owadów i zwierząt występujących na łące
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacenie info. nt. ich świąt
 • rozwijanie pamięci, umuzykalnianie, przygotowania i celebrowanie świąt rodziców
 • wzbogacanie wiedzy nt. innych kultur, rozwijanie tolerancji wobec ludzi różnych ras, kultur i chęci pomocy osobom z niepełnosprawnościami
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, małych zespołach i parach
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa

 

 

CELE OPERACYJNE Dziecko:

 • nazywa i opisuje wygląd polskiego godła, flagi narodowej, śpiewa hymn Polski; wypowiada się nt. obchodów Dnia Flagi;
 • podejmuje próby wskazywania na mapie Polski: gór, morza Bałtyckiego, stolicy i Szczecina
 • sprawnie liczy obiekty w zakresie 6 rozwiązuje proste zadaniaz treścią, dodaje elementy
 • podejmuje próby nazywania państw sąsiadujących z Polską, „koduje” flagi sąsiadów Polski
 • słucha opowiadania o UE, wykonuje w zespołach i parach wspólną pracę plastyczną -flaga UE,
 • maluje farbami na podkładzie z kaszy manny wg wzoru na mapie, maluje farbami przy użyciu gąbek i rąk
 • ogląda, wącha kwiaty, słucha różnych odgłosów na łące, opisuje swoje wrażenia
 • rozpoznaje rośliny, owady i zwierzęta na łące
 • dostrzega symetrię w kształtach owadów, rysuje/układa względem osi symetrii
 • samodzielnie określa położenie owadów, układa sylwety owadów wg instrukcji N.
 • opisuję rolę rodziców w swoim życiu, poznaje znaczenie słowa miłość, święto
 • układa i rozwiązuje zagadki
 • śpiewa piosenki, tańczy, przygotowuje prezenty iwystęp z okazji świąt rodziców
 • słucha info. nt. innych kultur i osób z niepełnosprawnościami, wyjaśnia pojęcia tolerancja, akceptacja
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej, w małych zespołach i parach
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu zabaw i w sali przedszkolnej

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-10