Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 65
Strona głowna  /  Grupa V Żeglarze
Grupa V Żeglarze

Gr V „Żeglarze” – zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

 

 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Uświadomienie konieczności bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw
 • Uświadomienie konieczności dbania o higienę, utrwalenie optymalnej techniki mycia rąk, wiadomości o konieczności dbania o higienę jamy ustnej
 • Poznanie różnych stanów  skupienia wody
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej
 • Prowadzenie obserwacji i wypowiadanie się na ich temat
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi z użyciem poprawnych form gramatycznych
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między przedmiotami
 • Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole
 • Utrwalanie umiejętności swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-07